Inzerce

Zdravotnictví a medicína

Specifikace

Periodicita:  měsíčník
Počet stran:  40 + 4
Náklad:  35 000 výtisků
Provedení:  obálka 115 g KL
  vnitřek 80 g LWC
Vazba:  V1
Distribuce:  předplatitelům, odborné akce – veletrhy, konference apod.,
  elektronická verze na www.digiport.cz 
web: www.zamcasopis.cz, 
FB: facebook.com/Zdravotnictvi
Předplatné: 565 Kč/1 rok, zajišťuje SEND Předplatné  

Harmonogram

číslo vydání    uzávěrka inzerce datum vydání
1 16. 1. 2024 26. 1. 2024
2 13. 2. 2024 23. 2. 2024
3 12. 3. 2024 22. 3. 2024
4 9. 4. 2024 19. 4. 2024
5 14. 5. 2024 24. 5. 2024
6 11. 6. 2024 21. 6. 2024
7/8 23. 7. 2024 2. 8. 2024
9 17. 9. 2024 27. 9. 2024
10 15. 10. 2024 25. 10. 2024
11 12. 11. 2024 22. 11. 2024
12 3. 12. 2024 13. 12. 2024

Formáty plošné inzerce

podval – titulní strana/banner, 186 × 45 mm
celostrana (1/1)– na spad strany 210 × 297 mm + 5 mm spad a ořezové značky nebo na zrcadlo sazby 184 × 257 mm
1/2 strany – 184 × 127 mm
1/3 strany – 57 × 257 mm
1/3 strany – 184 × 84 mm
2/3 strany – 122 × 257 mm
1/4 strany – 184 × 62 mm

Ceny plošné inzerce

titulní strana/podval  45 000 Kč
2. strana obálky  78 000 Kč
3. strana obálky  73 000 Kč
4. strana obálky  82 000 Kč
1/1 strany  64 000 Kč
1/2 strany  36 000 Kč
1/3 strany  26 000 Kč
1/4 strany  19 000 Kč

Formáty plošné personální inzerce

57 × 127 mm
122 × 127 mm
122 × 85 mm
122 × 62 mm
57 × 85 mm

Ceny personální inzerce

122 × 127 mm  26 000 Kč
57 × 127 mm  13 000 Kč
122 × 85 mm  16 000 Kč
57 × 85 mm  7 000 Kč
122 × 62 mm  13 000 Kč

Ceny řádkové inzerce

1 řádek  125 Kč
příplatek za konkrétní umístění  15%

Další možnosti inzerce

vkládání, vlepování  dle kalkulace
přebalová páska  dle kalkulace
reprint  dle kalkulace

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH.
Rozměry na zrcadlo (na spad). K inzerátům na spad je nutno k čistému formátu přidat 5 mm na ořez.
V případě dvoustrany vyžadujeme každou stranu jako samostatný dokument.


Mediakit si zde můžete stáhnout jako pdf.

Kontakty

Inzerce

Ing. Kristína Kupcová, MHA, obchodní a marketingová ředitelka, mobil: +420 725 708 647, e-mail: kupcova@eezy.cz

Grafika, technické zpracování

Radek Koňařík, kreativní a projektový manažer, mobil: +420 608 855 141, e-mail: konarik@eezy.cz