Klinická praxe

Závažný průběh bakteriemické pneumokokové pneumonie

Pneumokokové nákazy celosvětově představují častou příčinu nemocnosti u děti, seniorů a pacientů s rizikovými komorbiditami (1). I přes plošné a hrazené očkování proti pneumokokovým infekcím u kojenců a seniorů zůstává dopad těchto nákaz na českou populaci stále významný

Ileostomie a její rizika

Derivace střevního obsahu stomií patří mezi nejstarší chirurgické výkony, které prošly určitým vývojem od umístění až po technické provedení. Dnes se stomie umísťují výhradně na břiše, kde umožňují kvalitní odvod střevního obsahu a jeho snadné zachycení.