Medicína

Chronická bolest trápí celý svět

Chronická bolest představuje celosvětový problém, který ovlivňuje nejen kvalitu života mnoha lidí, ale bývá spojován i s vysokými náklady na zdravotní péči.

Lékařská péče v mlýnku na maso

Mezi ostatními vězni gulagu se lékaři těšili velké úctě. Nějaký zdravotník byl v každém táboře, často to ale byla jen zdravotní sestra nebo „felčar“, který měl (nebo neměl) nějaké zdravotní školení.

Onemocnění ledvin kvůli diabetu by mohlo být mnohem méně

Už je možné zvrátit další osud diabetiků v riziku selhání ledvin, zejména v časných stadiích. Nejen u diabetiků je ale třeba stav ledvin zjistit co nejdříve.

Imunomodulační potenciál střevní mikroflóry

Je potvrzen vliv mikrobiomu na imunitní sytém a konsekventně i genezi onkologických onemocnění. Snahou je docílit optimální strategie modulace střevního mikrobiomu za účelem zvýšení léčebných odpovědí na imunoterapii onkologických onemocnění.

Závažný průběh bakteriemické pneumokokové pneumonie

Pneumokokové nákazy celosvětově představují častou příčinu nemocnosti u děti, seniorů a pacientů s rizikovými komorbiditami (1). I přes plošné a hrazené očkování proti pneumokokovým infekcím u kojenců a seniorů zůstává dopad těchto nákaz na českou populaci stále významný

Ileostomie a její rizika

Derivace střevního obsahu stomií patří mezi nejstarší chirurgické výkony, které prošly určitým vývojem od umístění až po technické provedení. Dnes se stomie umísťují výhradně na břiše, kde umožňují kvalitní odvod střevního obsahu a jeho snadné zachycení.

Španělská chřipka – pandemie se závratnou bilancí obětí

Za konec první světové války se pokládá 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří. Konec útrap vojáků i civilních obyvatel však nastal jen částečně. Po všech kontinentech se už šířila jiná než válečná epidemie – pandemie španělské chřipky. Její dopad na obyvatelstvo byl katastrofální. Obětí bylo podle různých pramenů 50–100 milionů.