Zdravotnictví

Telemedicína: budoucnost zdravotní péče v EU

Telemedicína zahrnuje diagnostiku a léčbu pacientů na dálku prostřednictvím telekomunikační technologie. Je to oblast zdravotní péče, která v posledních letech zažívá významný rozmach, zejména v reakci na potřebu efektivní a dostupné péče o pacienty nehledě na geografické bariéry.

Digitalizace českého zdravotnictví – úvodník pravidelného seriálu

Resort zdravotnictví čekají klíčové změny v oblasti digitalizace. Ministerstvo zdravotnictví po velmi dlouhých přípravách zahajuje sérii klíčových projektů, které umožní jak poskytovatelům, tak i pacientům sdílet zdravotnická data a mít přístup k evidovaným záznamům o sobě.

Organismus je nejlépe připraven na mateřství ve věku mezi dvaceti až třiceti lety

„Organismus je nejlépe připraven na mateřství ve věku mezi dvaceti až třiceti lety“

Idiopatické střevní záněty, nemoci bez jasné příčiny

Idiopatické střevní záněty patří mezi onemocnění se stále stoupající incidencí.

Základem jsou spolehlivá data

„Očkování proti pneumokokovým infekcím, ale i chřipce, v současném období probíhající pandemie covid-19 je více než žádoucí, a právě nyní nabývá ještě mnohem větší důležitosti než v minulých letech,“ říká vakcinolog a epidemiolog Igor Kohl.