Redakční rada

Redakční rada časopisu Zdravotnictví a medicína.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (předseda)

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Mgr. Jana Nováková, MBA

prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.