Telemedicína: budoucnost zdravotní péče v EU

Telemedicína zahrnuje diagnostiku a léčbu pacientů na dálku prostřednictvím telekomunikační technologie. Je to oblast zdravotní péče, která v posledních letech zažívá významný rozmach, zejména v reakci na potřebu efektivní a dostupné péče o pacienty nehledě na geografické bariéry.

Jaké jsou hlavní přínosy telemedicíny?
Telemedicína snižuje potřebu fyzických návštěv u lékaře, což šetří čas a zdroje jak pro pacienty, tak pro zdravotní systém. Může zásadně zlepšit dostupnost lékařské péče, zejména v odlehlých nebo méně obsluhovaných oblastech, kde není dostatek zdravotních pracovníků. Pacienti mohou zůstat ve svém domácím prostředí, a zároveň mít přístup k pravidelné lékařské péči. Lékaři mohou díky moderním technologiím monitorovat zdravotní stav pacientů na dálku a včas reagovat na potřebné léčebné zásahy. To nejen zvyšuje kvalitu života pacientů, ale také snižuje frekvenci hospitalizací a náklady na ně. Distanční péče také zahrnuje poradenství a vzdálené konzultace, které jsou klíčové pro prevenci a řízení chronických onemocnění.

Jaký význam přikládáte telemedicíně a jejímu využití v současné zdravotní péči?
Telemedicína je, a hlavně bude klíčová, zejména v současné době, kdy technologie splývá se zdravotní péčí. Telemedicína pomůže překlenout geografickou vzdálenost mezi venkovskou a centralizovanou zdravotní péčí a poskytuje nezbytnou péči v nedostatečně obsluhovaných oblastech. Navíc zvyšuje efektivitu poskytování zdravotní péče, zajistí, aby pacienti obdrželi včasné a vhodné zásahy a varování bez nutnosti fyzického cestování a návštěvy nemocnic.

Nedávno se hovořilo o využití telemedicíny i v sociálních službách. Jak mohou využít telemedicínu pacienti v sociálních službách, kde je často problém se zajištěním pravidelné lékařské péče?
V sociálních službách je dostupnost zdravotní péče zásadní problém. Většina poskytovatelů sociálních služeb má problém zajistit lékaře, který by do zařízení pravidelně docházel. Nové technologie mohou zlepšit situaci, ať už jde o medicínská řešení, nebo o další formy podpory distanční péče. Možnosti jsou v současné době na takové úrovni, že jsou využitelné i v domácím prostředí klienta nebo jsou k dispozici i pečující osobě. Lékař může mít vždy téměř online informace o stavu pacienta, a stanovit tak míru intervence, může také při vzdálené konzultaci doporučit postup pro ošetřující personál. Bylo by úžasné, kdyby každý senior mohl mít dostupnou sadu intuitivně ovládaných medicínských přístrojů, díky nimž by mohl mít jeho ošetřující lékař k dispozici aktuální informace o jeho zdravotním stavu. Možná to v našich podmínkách zní trošku jako utopie, ale v severských zemích jde o naprostý standard péče, nejen pokud jde o nemocné, ale také pokud jde o klienty v sociálním prostředí.

Hovořila jste o silném hlasu, který bude bojovat za zdravotnictví a sociální služby. Je to ale na evropské půdě aktuálně reálné? Jak chcete tento záměr prosazovat na půdě Evropského parlamentu?
Česká republika musí mít maximálně silný hlas. Pokud se podíváme na politická uskupení, tak kromě ANO se členové politických stran tříští do různých politických frakcí, a jestliže máte jednoho sólistu ve velkém moři, moc toho nezmůže. Zdravotnictví a sociální služby stále zůstávají na chvostu, a to chci změnit.

Jako byste jako kandidátka do Evropského parlamentu podpořila rozšíření telemedicíny v ČR, potažmo celé EU?
Mým cílem je hájit integraci telemedicíny napříč EU. To zahrnuje financování technologických inovací, školení pro zdravotníky a zajištění, aby regulace podporovala přeshraniční zdravotní služby. Zlepšení poskytování služeb telemedicíny na úrovni EU by dramaticky zlepšilo přístup a efektivitu zdravotní péče v členských státech. Tedy i v České republice.

Telemedicína vyžaduje značné zpracovávání dat a úvahy o ochraně soukromí. Jak by se měly tyto aspekty řídit, aby bylo zajištěno bezpečí a důvěra pacientů?
Ochrana dat je nesmírně důležitá. Musíme zajistit, aby byly dodržovány přísné zákony na ochranu dat. Pacienti musí mít jistotu, že jejich zdravotní informace jsou zpracovávány s nejvyšší možnou důvěrností a bezpečností. Investice do bezpečné, špičkové IT infrastruktury je klíčová pro ochranu dat pacientů.

Jak vidíte vývoj telemedicíny v příštím desetiletí?
Věřím, že se telemedicína stane standardní součástí zdravotních systémů po celém světě. S pokrokem technologie se rozšíří i možnosti distanční léčby, včetně sofistikovanějších diagnostických metod na dálku, plánů léčby řízených umělou inteligencí, a dokonce vzdálených zákroků. Budoucnost telemedicíny není jen o technologii, ale o vytváření reaktivnějšího, přístupnějšího a efektivnějšího zdravotního systému pro všechny.    


Ing. Jitka Urbánková vystudovala Univerzitu Pardubice a Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor management. Pracovala na různých manažerských pozicích zejména v oblasti strategického řízení. Dlouhodobě se věnuje problematice zdravotnictví. Na evropské úrovni by se ráda zaměřila na udržitelnost zdravotnictví a sociálních služeb, implementace nových technologií a rodinnou politiku.           

(Zdroj: ATDZ)
Foto: archiv Jitky Urbánkové

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email