ZAM 01/2022

ZAM 1/2022

OBSAH

ZDRAVOTNICTVÍ

Editorial 1
Zoran Jojko: Chceme omladit obory, které trpí nedostatkem specialistů 2
ČSK se zaměřila na nemocnost stomatologů covidem-19 4
Rozhovor s profesorem Štěpánem Svačinou 7
Novorozenecký screening je od ledna rozšířen 13
Neuhrazené výkony pojišťovnou… 14

MEDICÍNA

Výzkum odkryl požadavky českých pacientů na telemedicínu 16
Digitalizace zdravotních a sociálních služeb v České republice 18
Telemedicína proniká do firemních… 20
Pandemie jako katalyzátor digitální transformace v medicíně 22
Lidé se střevními záněty prožívají covid-19 a očkování stejně jako zdraví 23
Sympozium Syndrom diabetické nohy 24
Využití přístroje ECMO je v průběhu pandemie covid-19 rekordní 29
Genové nůžky CRISPR-Cas9 jsou revo-lucí v léčbě dědičných onemocnění 31
IKEM a transplantace v době covidové 34
Potenciální terapeutika na Huntingtonovu chorobu… 35
Čeští vědci našli genovou mutaci, která způsobuje závažnou dědičnou nemoc 36
Svědek téměř stoletý, doktor Karel Steinbach 37
Nabídka práce 40