ZAM 01/2023

OBSAH

ZDRAVOTNICTVÍ

Editorial 1
Týrané a šikanované děti v ordinacích praktických lékařů 2
Obezita může způsobit neplodnost i potrat 4
Černý kašel je i dnes problém 6
Infarkt ženám hrozí později než mužům 7
Diabetologové chtějí moderně léčit více pacientů 8
Systém více pojišťoven Češi chtějí a jeho podpora roste 9
V Česku léčíme asi 150 tisíc pacientů s CHOPN 10
Zprávy z regionů 14

MEDICÍNA

Screening karcinomu prostaty 17
Nemoci trávicího traktu jsou na vzestupu 20
Akutní stavy v otorinolaryngologii 22
Depresivní pacient v ordinaci praktického lékaře 24
Jaké dávky vitaminu D jsou pro děti bezpečné? 27
ČR zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS 29
Robotická kolorektální chirurgie 31
Moderní vzdělávání v anesteziologii a intenzivní medicíně 33
Léčení krví má dlouhou a zajímavou historii 38
Nabídka práce 40