ZAM 04/2023

OBSAH

ZDRAVOTNICTVÍ
Editorial 1
Infektologie mění koncept svého působení 2
Dětský hospic na Cibulce existuje ve virtuální realitě 4
Postižení očí patří mezi časté komplikace diabetu 6
Není chrápání jako chrápání! 6
MMDx, nová metoda vyšetření zpřesňuje diagnostiku transplantace orgánů 7
Onkologická péče dostupnější pacientům: čtyři kroky ke zlepšení 8
Rozhovor s Adamem Rapoportem 10
Domácí porody z pohledu práva 15
Zprávy z regionů 18

MEDICÍNA
Budoucí dispenzarizace pacienta po cévní mozkové příhodě a role praktického lékaře 21
Soumrak péče o dětské pacienty v Česku 23
Digitalizace jako nástroj propojení primární a specializované péče 24
Překonání obezity – cesta ke zdraví a pohodě 26
Jak budou vypadat tzv. chytré nemocnice? 30
Očkování snižuje riziko vážných onemocnění a prodlužuje život seniorů 35
Terapie alkoholových onemocnění jater se musí pojit s léčbou závislosti 36
V nebi budu slyšet 38
Personální inzerce 40