ZAM 07-08/2022

OBSAH

ZDRAVOTNICTVÍ

Editorial 1
Strategii léčby přizpůsobujeme potřebám pacienta 2
Léčba závislostí stojí VZP ročně víc než miliardu 4
České instituce zahajují společný boj proti epidemii obezity, cukrovky a onemocnění srdce 6
Od dárců mimo rodinu dostává kostní dřeň přes osmdesát procent dětských pacientů 7
Rozhovor s prof. Zdeňkem Seidlem 8
Zprávy z regionů 12

MEDICÍNA

Digitalizace českého zdravotnictví pod drobnohledem na konferenci INMED 15
Konference praktických lékařů ukázala přístup k alternativám cigaret 20
Medicínský pravěk v nás 21
Genová editace léčí i některá fatální onemocnění 22
Očkování v České republice – současnost a co dál? 25
NCP – Patient Summary – Přeshraniční výměna zdravotnické dokumentace 28
Na správnou diagnózu čekají lidé se sklerodermií roky 29
Myastenia gravis – nemoc, která bere schopnost dýchat, mluvit i polykat 30
Krční uzlinový syndrom 31
Elektrokonvulzivní terapie v psychiatrické praxi 34
Valerie a Štědrý den divů 36
Teorie negativních symptomů schizofrenie pomáhají ke zlepšení její léčby 38
Epidemiologie melanomu v ČR 40
Jak zvýšit dostupnost moderních léčiv pro české pacienty? 43
Molekula zpomaluje pokles funkce plic pacientů s idiopatickou plicní fibrózou 44
Gregor Mendel – objevitel, který měl trému 45
Nabídka práce 47