Zdravotnictví a medicína

Odborný měsíčník pro lékaře, farmaceuty a sestry a další ošetřovatelské profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy s 12letou tradicí.

Odborné články

V měsíčníku Zdravotnictví a medicína jsme za mnoho let jeho existence publikovali množství článků z oblasti zdravotnictví, rozhovory s osobnostmi, zdravotnické legislativy, farmacie, regionálního zpravodajství. Z oblasti medicíny to pak byly reportáže z kongresů a sympozií, články zaobírající se různými obory medicíny, kazuistikami, vědou a výzkumem. Další články byly ze zajímavých pracovišť napříč republikou, ošetřovatelstvím a v neposlední řadě i historií medicíny.

Vybrané články najdete zde i v online verzi.

Digitalizace českého zdravotnictví – úvodník pravidelného seriálu

Resort zdravotnictví čekají klíčové změny v oblasti digitalizace. Ministerstvo zdravotnictví po velmi dlouhých přípravách zahajuje sérii klíčových projektů, které umožní jak poskytovatelům, tak i pacientům sdílet zdravotnická data a mít přístup k evidovaným záznamům o sobě.

Telemedicína: budoucnost zdravotní péče v EU

Telemedicína zahrnuje diagnostiku a léčbu pacientů na dálku prostřednictvím telekomunikační technologie. Je to oblast zdravotní péče, která v posledních letech zažívá významný rozmach, zejména v reakci na potřebu efektivní a dostupné péče o pacienty nehledě na geografické bariéry.

Organismus je nejlépe připraven na mateřství ve věku mezi dvaceti až třiceti lety

„Organismus je nejlépe připraven na mateřství ve věku mezi dvaceti až třiceti lety“

Idiopatické střevní záněty, nemoci bez jasné příčiny

Idiopatické střevní záněty patří mezi onemocnění se stále stoupající incidencí.

Chronická bolest trápí celý svět

Chronická bolest představuje celosvětový problém, který ovlivňuje nejen kvalitu života mnoha lidí, ale bývá spojován i s vysokými náklady na zdravotní péči.

Lékařská péče v mlýnku na maso

Mezi ostatními vězni gulagu se lékaři těšili velké úctě. Nějaký zdravotník byl v každém táboře, často to ale byla jen zdravotní sestra nebo „felčar“, který měl (nebo neměl) nějaké zdravotní školení.

Onemocnění ledvin kvůli diabetu by mohlo být mnohem méně

Už je možné zvrátit další osud diabetiků v riziku selhání ledvin, zejména v časných stadiích. Nejen u diabetiků je ale třeba stav ledvin zjistit co nejdříve.

Imunomodulační potenciál střevní mikroflóry

Je potvrzen vliv mikrobiomu na imunitní sytém a konsekventně i genezi onkologických onemocnění. Snahou je docílit optimální strategie modulace střevního mikrobiomu za účelem zvýšení léčebných odpovědí na imunoterapii onkologických onemocnění.

Základem jsou spolehlivá data

„Očkování proti pneumokokovým infekcím, ale i chřipce, v současném období probíhající pandemie covid-19 je více než žádoucí, a právě nyní nabývá ještě mnohem větší důležitosti než v minulých letech,“ říká vakcinolog a epidemiolog Igor Kohl.

Závažný průběh bakteriemické pneumokokové pneumonie

Pneumokokové nákazy celosvětově představují častou příčinu nemocnosti u děti, seniorů a pacientů s rizikovými komorbiditami (1). I přes plošné a hrazené očkování proti pneumokokovým infekcím u kojenců a seniorů zůstává dopad těchto nákaz na českou populaci stále významný

Ileostomie a její rizika

Derivace střevního obsahu stomií patří mezi nejstarší chirurgické výkony, které prošly určitým vývojem od umístění až po technické provedení. Dnes se stomie umísťují výhradně na břiše, kde umožňují kvalitní odvod střevního obsahu a jeho snadné zachycení.

Španělská chřipka – pandemie se závratnou bilancí obětí

Za konec první světové války se pokládá 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří. Konec útrap vojáků i civilních obyvatel však nastal jen částečně. Po všech kontinentech se už šířila jiná než válečná epidemie – pandemie španělské chřipky. Její dopad na obyvatelstvo byl katastrofální. Obětí bylo podle různých pramenů 50–100 milionů.

O časopisu

Časopis je členěn na zdravotnickou a medicínskou část. Součástí je vždy velký rozhovor s výjimečnou osobností oboru. Zpravodajské příspěvky zachycují nejdůležitější události daného měsíce. Uveřejňuje také pohled legislativce na různá témata. Nevyhýbá se ani událostem v regionech.

V medicínské části se časopis věnuje novinkám z klinické praxe, vědy a výzkumu, farmacie a přináší také zajímavé kazuistiky a aktuality v rámci kongresového zpravodajství. Každý měsíc také informuje o zajímavých pracovištích z celé České republiky a zajímá se také o historii medicíny.

Nedílnou součástí je také rubrika s nabídkou zaměstnání.

Kontakt

Zde nám můžete zaslat svůj dotaz, připomínku, poděkování nebo informaci.